Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verslag Zangavond 2018

Zang en  muziek bouwen mee aan het geloof. We komen in aanraking met de wondere kracht van God. De lofprijzing, ondertitel van de zangdag 2018 in de H.H. Filippus en Jacobuskerk te Koewacht, stijgt boven bidden uit, omdat het hier gaat om 'geven aan God'. In Gods koninkrijk is 'geven' altijd meer dan 'vragen' of 'ontvangen'.


 
Lofprijzen is datgene dat wij moeten doen, evenzo was het voor Israël een voorschrift om de Heer te loven. De Bijbel is er heel duidelijk in als het gaat 'hoe wij moeten lofprijzen':
* met onze mond (Hebr. 13, 15 en psalm 81, 11);
* met onze handen en voeten (psalm 134, 2  en  30, 12);
* met ons hele lichaam (Kor. 6, 20).

De zangavond stond ook dit jaar onder leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus.
Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische Bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem.
Marcel Mangnus is organist van de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.

De liederen die we gezongen hebben komen uit de Vlaamse zangbundel 'Zingt Jubilate'. Liederen waarin we God lofprijzen, waarvan bij een groot  gedeelte te teksten ontleend zijn aan de Schriften, bewerkingen van psalmen en Bijbelteksten. Van bij het eerste begin vertolkt de Schrift de overtuiging dat Gods Woord krachtig is. Het is scheppend, het bewerkt iets, het blijft niet vruchtloos: de Schrift, als Woord van God, komt bij uitstek aanbod in de liturgie. Het is in de liturgie dat het Gods Woord ons toegesproken wordt en een antwoord krijgt. Daar worden de 'dode letter' tot leven gewekt, wordt aan Gods Woord nieuwe adem gegeven, zodat het een Levend Woord kan worden, en een levenwekkend Woord. Dit kwam mooi aanbod in het voor de deelnemers onbekende lied 'Uw Woord, Heer, heeft een wond're kracht.

Op een heel enthousiaste manier heeft Ignace Thevelein de deelnemers op weggezet in de Vlaamse bundel met meestal onbekende liederen. Uiteindelijk dus nieuwe liederen voor de koren om God te loven en prijzen. Het Woord 'geschreven zwart op wit' bevrijdt ons, maar we raken ook 'bschaamd, vervoerd,  getroost en dan weer getart.'  Met een goed gevoel gingen de deelnemers 'door de velden' terug naar huis. En als koorkringbestuur hopen en spreken we de wens uit dat de liederen van de zangavond ook een plaats op de liederenlijst en repertoire van de koren zullen komen. staan. Alle liederen kunnen gezongen worden in onze liturgie, want dat is de bedoeling van de Zangavond, de koren nieuw en bruikbare liederen aan te reiken. Ideeën voor de Zangavond 2019, die in West-Zeeuw-Vlaanderen wordt gehouden, zijn er al. Als u er dit jaar niet bij kon zijn, u wordt al van harte uitgenodigd om er volgend jaar in de maand mei bij te zijn.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld