Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

het Onze Vader - nieuwe bladmuziek

Vanaf de Eerste zondag van de Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen, zoals het getijdengebed. Verschillende toonzettingen zullen in september gepubliceerd worden.


 


Vanuit de Beleidssector liturgie van de Nederlandse bisschoppenconferentie wordt in september een aantal toonzettingen gepresenteerd, zodat de koren na de zomervakantie nog voldoende tijd hebben om de nieuwe vertaling van het gebed des Heren in te oefenen. Sommige toonzettingen zijn volledig nieuw, andere sluiten min of meer aan bij wat tot nu toe gebruikelijk was.

Van één toonzetting wordt echter op de website van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) een voorpublicatie beschikbaar gesteld. Deze is geïnspireerd op de oratietoon van het Onze Vader uit de Mozarabische liturgie, die in 1500 gepubliceerd werd in een Spaans missaal. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd van deze toonzetting gebruik gemaakt in de eucharistieviering van de concilievaders. Op de website van de NRL is een pdf gepubliceerd met de bladmuziek van deze nieuwe toonzetting. Daar is ook verdere achtergrondinformatie te vinden over de totstandkoming van de nieuwe vertaling.

Bij wijze van kennismaking hoe deze Mozarabisch-geïnpireerde toonzetting klinkt, en als mogelijke hulp bij het instuderen, is in samenwerking met de website katholiekleven.nl een video-registratie gemaakt van een uitvoering door de Kathedrale Cantorij van Breda onder leiding van Jan Schuurmans en organist Frans Bullens. Klik hier om de video te bekijken.
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld