Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zangdag: Muziek in ochtend- en avondgebed

De Diocesane Sint Gregoriusvereniging Breda en het Sint Franciscuscentrum, het centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom van Breda, organiseren zaterdag 18 april een zangdag in de Gertrudiskerk, Grote Markt 10 te Bergen op Zoom.

 

 

In het kader van het Jaar van het Gebed schenkt de Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Breda aandacht aan de verschillende vormen van gebed. Een mogelijkheid waarvan in de parochies nog weinig gebruik wordt gemaakt, is het getijdengebed. Dit kan gebeuren zoals in het klooster, maar ook de Anglicaanse liturgie kan als voorbeeld dienen - denk aan de evensong - en natuurlijk zijn er de Taizévieringen.

Tijdens de komende zangdag zal een aantal van deze en andere mogelijkheden belicht worden. Dat zal gebeuren door Ruud Huijbregts. Hij heeft jarenlange ervaring met diverse soorten van  vieringen in de Eindhovense stadskerk Sint Catharina. Voorop staat de manier waarop deze vieringen muzikaal kunnen worden ingevuld.

In de tweede werkwinkel die Ruud Huijbregts verzorgt zal er meer ingegaan worden op de rol van het (meerstemmig) koor.

Zoals steeds komt stemvorming tijdens de zangdag aan de orde. Deze werkwinkel wordt verzorgd door Frank Hermans. Hij studeerde schoolmuziek en zang aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Naast solist is hij zangdocent aan het Factorium Tilburg en heeft een privépraktijk. Als zanger heeft hij veel koorervaring opgedaan bij Hortus Musicus Religiosus te Bergen op Zoom. Als freelancer zingt hij regelmatig bij de Nederlandse Bach Vereniging. Verder werkt hij ook als stem- en koorcoach voor de Stichting Maestro.

 

Programma van de zangdag

09.30 uur     Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur     Opening en welkom

10.10 uur     Centrale werkwinkel door Ruud Huijbregts

                   Muziek in ochtend- en avondgebed. Mogelijkheden en kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.

12.00 uur     Lunch

13.00 uur     Een keuze uit twee werkwinkels:

                   A. Stemvorming o.l.v. Frank Hermans

                   B. Meerstemmigheid o.l.v. Ruud Huijbregts

14.15 uur     Pauze met koffie/thee

14.30 uur     Afsluitende presentatie vanuit de werkwinkels

15.00 uur     Sluiting van de dag

 

De deelnemersbijdrage voor deze zangdag bedraagt € 10,00, inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch. U kunt dit bedrag storten op rekening NL76 INGB 0001 0962 07 ten name van NSGV Breda, met vermelding van 'Zangdag 18 april 2015'.

U dient zich voor 10 april aan te melden. Dit kan bij het Sint Franciscuscentrum, , onder vermelding van uw naam, adres, stemsoort en keuze van de werkwinkel, A of B.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bisdom van Breda, per mail, klik hier, of telefonisch, alleen in de ochtend, 076 - 52 23 44.

 

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld