Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zangmiddag Koorkring Zeeuwse Eilanden

Het bestuur van de koorkring Zeeuwse Eilanden organiseert zaterdag 1 februari aanstaande een korenmiddag in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand. Het thema, en hoe kan het ook anders aan de vooravond van 2 februari, is Maria Lichtmis en de heilige Blasius. Iedere belangstellende is van harte welkom.

 

 

Belangstellenden uit de kerkkoren uit de regio Schouwen-Duiveland,  Zuid-Beveland en Walcheren, die samen het samenwerkingsverband ‘ Boven de Westerschelde’ vormen, maar ook voor zangers uit Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant , zijn om 15.00 uur van harte welkom in de H. Blasiuskerk.  

Het zal het een mooie middag worden die onder de algehele muzikale leiding staat van Christian Blaha, dirigent van het Herenkoor van de H. Blasius. De orgelbegeleiding wordt verzorgt door Tuur Remijn, oganist van het Dameskoor van de H. Blasius. Vrijwilligers van de parochiekern Heinkenszand zullen voor de catering zorgen.

  

Het programma:

15.00 uur          Samenkomst met koffie en aansluitend inzingen

                        Tijdens de middag zal vicaris Verbeek uitleg geven over het feest

19.00 uur          Eucharistieviering met vicaris Paul Verbeek als voorganger.

De leidraad voor de zangmiddag en de eucharistieviering is het liturgieboekje voor de viering van het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis.

Na het openingslied ‘Wij treden biddend in uw licht’ zal er een lichtprocessie plaats vinden waarbij de gezamenlijke koren onder andere het lied “Nunc dimittis” zullen zingen. De vaste gezangen zijn de gezangen uit de 3-stemmige “Mis van de H.Geest” van Frans Bullens. Verder zingen de deelnemers aan de zangmiddag, die tijdens viering als projectkoor fungeren, de antwoordpsalm van het feest ‘Wie is deze koning der glorie’, tijdens de offerande het 3-stemmiglied ‘Maria, poort van Gods genade’ en tijdens de communie het 3-stemmige lied ‘Lied van Simeon’. De viering zal besloten worden met het Blasiuslied.

 

 

 

Het Koorkringbestuur  Zeeuwse Eilanden, hoopt op een grote opkomst om zodoende uiting te kunnen geven aan de gezamenlijke passie voor het zingen van geestelijke muziek ter ondersteuning van de vieringen in onze parochiekernen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koorkringbestuur, de heer Jaap de Jonge, via dit mailadres.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld