Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'De Psalmen gezongen - ontmoetingen in verschillende tradities' was het thema van de negentiende Contactdag Zeeland. Vanuit heel Zeeland waren 31 deelnemers afgezakt op zaterdag 14 november 2015 naar de H. Eligiuskerk in Oostburg. Samen gingen we aan de slag met materiaal uit het Boek der Psalmen. Composities van de psalmen die we op vele plaatsen in onze liturgie zingen en kunnen zingen.

 

 

 

 

Lees meer...

Op een stralende zaterdag, 8 november, kwam een groep van 40 zangers en zangeressen vanuit alle windstreken naar de Eligiuskerk in Lewedorp. De beide koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, organiseerden er voor de achttiende keer de studiedag Contactdag Zeeland. Voor het eerst werd de dag georganiseerd boven de Westerschelde. Driekwart van de deelnemers kwam dit jaar dan ook van boven de Westerschelde.

 

 

Lees meer...

 

 

Zaterdag 9 november organiseerde de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen voor de zeventiende keer de jaarlijkse studiedag Contactdag Zeeland. Dit jaar waren er 30 deelnemers uit Zeeland samengekomen in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst om samen aan de slag te gaan met het thema 'Laudate e benedicete mi Signore'.

 

 

Lees meer...

Voor de zeventiende keer organiseert de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek.

 

 

Lees meer...

Voor de eenentwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 11 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de Sint Willibrordkapel (Badhuisweg 4) te Domburg.


 


Lees meer...

 

Voor de twintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 12 november de studiedag Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Iedereen is welkom in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst.


 


Lees meer...

Voor de negentiende keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 14 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de H. Eligiuskerk in Oostburg.

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Voor de achttiende keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 8 november de studiedag Contactdag Zeeland. We zijn dit jaar te gast in de Eligiuskerk te Lewedorp.

 

 

Lees meer...   (1 reactie)

De organisatie voor de Contactdag Zeeland 2012 is al in volle gang. De contacten met de werkwinkelleiders zijn gelegd en de locatie is vastgelegd. Van harte nodigen wij u allen uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse studiedag met als thema "de heilige Geest in ons midden", dit jaar op zaterdag 10 november in de Emmaüskerk in Terneuzen. Dit jaar hebben we de dagindeling aangepast.

 

 

Lees meer...

 

zaterdag, 10 november, organiseert de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen voor de zestiende keer de studiedag Contactdag Zeeland. Dit jaar gaat de studiedag door in de Emmaüskerk aan de Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen. Vanaf 13.00 uur is iedere zanger(es), dirigent(e), organist(e), leden van de vormselvoorbereidingsgroepen, pastores, iedere belangstellende van harte welkom.

 

 

Lees meer...