Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wanneer iemand een onderscheiding krijgt of gehuldigd wordt, gaat er een periode van voorbereiding aan vooraf. De aanvraag moet ingediend worden, duidelijk omschreven wat de jubilaris allemaal aan goede dingen heeft gedaan. Zo gaat het ook voor het 'Ereteken voor bijzondere verdienste' dat door de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging wordt uitgereikt.

 

 

Lees meer...

 

Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Mgr. de Backerestraat 5

4529 GR  Eede

wilt u contact opnemen met het bestuur ga dan naar 'Contact'

 

 

voorzitter:                                                                                    secretaris:

zuster Wivina Luijkx                                                                   Ronald van Quekelberge

Drostlaan 44                                                                                Aalterbaan 196

4541 ES  Sluiskil                                                                           9990  Maldegem

0115 – 472728                                                                             (0032) 050 – 715795

06 – 12784388                                                                             06 – 41228371

                                                                                                         

 

penningmeester:                                                                        bestuurslid:

Linda Martens                                                                             vacant

Hoogvogelstraat 5                                                                      

4515 DB  IJzendijke                                                                    

0117 - 301989                                                                             

                                                                                                       

                                                            

 

Bestuurslid namens de pastoresteams:

vacant

 

 

Beroepsmusicus – adviseur van het bestuur:

Marcel Mangnus

Bartolomeus Diazstraat 2

4562 AP  Hulst

06 – 42986691

 

 

 Het koorkringbestuur - van links naar rechts - Agnes Dhuyvetter (voormalig bestuurslid), Linda Martens (penningmeester), Ronald van Quekelberge (secretaris) en zuster Wivina (voorzitter).

Reacties

De Koorkring Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan door samenvoeging van de koorkringen Oost Zeeuwsch- Vlaanderen en  Midden en West Zeeuwsch-Vlaanderen op 1 september 2002.

Voordien waren er in Zeeuws-Vlaanderen twee koorkringbesturen werkzaam. Voor de dertien parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen werd op 13 januari 1990 een koorkringbestuur opgericht. Voor de zeventien parochies in Midden en West Zeeuws-Vlaanderen gebeurde dit op 17 november 1990. Beide besturen werkten samen voor de organisatie van de Contactdag Zeeland. Omdat Oost Zeeuwsch-Vlaanderen geen voltallig bestuur kon samenstellen zijn in 2001 fusiegespreken gestart. Op een gezamenlijke gehouden Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 juni 2002 werd ingestemd met het samengaan van de twee koorkringbesturen.

Reacties