Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Laatste artikelen

Woensdag 29 november aanstaande is er om 19.45 uur, aansluitend aan de woensdagavondviering van 19.00 uur, een interparochiële zangavond in de Heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Het thema van de avond is Advent.

Er zullen door een aantal koren, ook van over de landsgrens, enkele liederen uit hun repertoire worden voorgesteld en gezamenlijk aangeleerd. Medewerking verleent het Dameskoor van de Basiliek. U bent (als zanger) van harte welkom.

Reacties

Voor de eenentwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 11 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de Sint Willibrordkapel (Badhuisweg 4) te Domburg.


 


Lees meer...

Als medewerkers aan de verschillende liturgische vieringen is het wel noodzakelijk om enige kennis te hebben van de opbouw van de viering waaraan we bijvoorbeeld als koor, dirigent of organist onze medewerking verlenen. In de categorie 'Zang in de liturgie' brengen wij de verschillende momenten onder de aandacht die door een koor gezongen kunnen worden. In deze aflevering 'de slotritus'.

 

 

Lees meer...   (2 reacties)

Meerstemmigheid in de liturgie, we kennen het allemaal wel. De vele meerstemmige vaste gezangen die ons vanaf de middeleeuwen zijn overgeleverd. Uit een traditie dat de koren de zang op zich namen en als het ware een concert gaven tijdens de eucharistieviering. Het gelovige volk was toen echt toehoorder, de voorganger in het Latijn, wat maar weinig mensen konden verstaan en begrijpen, en het koor boven op het oksaal. Maar er kan en mag veel meer. Wat de mogelijkheden zijn hebben we gehoord tijdens de zangavond, vrijdag 19 mei jl., van Ignace Thevelein in Zuiddorpe.

 

Lees meer...

 

Tijdens de Contactdag 2017 zal aandacht worden besteed aan priester, liturg, bioloog, pater Marist en componist Piet van der Aart. Deze naam klinkt wellicht niet iedereen bekend in de oren. Piet van der Aart was een Pater Marist die de laatste jaren van zijn leven relatief anoniem, maar niettemin bijzonder productief heeft doorgebracht in Hulst. Hij overleed op 21 maart jongstleden en laat een enorm muzikaal oeuvre na. In dit artikel laat Marcel Mangnus u kennismaken met de componist en de muzikale nalatenschap van Piet van der Aart.


 


Lees meer...

In deze rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina u mee naar Sas van Gent. Zij en u als lezer, ben te gast bij ...... Freddy Janssens.

 

 

Lees meer...

Vanaf de Eerste zondag van de Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen, zoals het getijdengebed. Verschillende toonzettingen zullen in september gepubliceerd worden.


 


Lees meer...

Welkom beste bezoeker op de site van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Op deze site willen wij u informatie van en over de R.K. Kerkkoren in Zeeuws-Vlaanderen brengen. Voor de koren is er gelegenheid om hun adresgegevens door de geven. Dit kan door het formulier in de categorie 'Formulieren'.

Geef ook gerust een reactie over de site.

 

 

Reacties (1)